Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

ĐUA TOP MÁY CHỦ PHƯỢNG TƯỜNG PHỦ

26-08-2023

I.THỜI GIAN ĐUA TOP

 

Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú + Uy Danh 

 

BẮT ĐẦU : NGÀY OPEN MÁY CHỦ ( Thứ 3 )

 

KẾT THÚC : 03H00 Sáng Ngày 04/09/2023 (Thứ 2 )

 

ĐỐI VỚI ĐUA TOP UY DANH : 23H58 TOÀN BỘ NHÂN VẬT TRONG MÁY CHỦ UY DANH GIANG HỒ sẽ tự động giảm 2%, không vượt quá 20 điểm/1 ngày.

 

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐUA TOP TÀI PHÚ VÀ UY DANH : https://trangchu.tranthienkiem.com/huong-dan-tan-thu-post1217.html

 

2.Thông Tin Phần Thưởng Đua TOP

 

XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1

2000 Đá Nâng Cấp

2000 Tiền xu

1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7]

20 Bùa Bảo Toàn

3 Bảo Ngọc_6 kỹ năng

1000 KinhNghiem(Tỷ)

Danh Hiệu Đua TOP 1 : VÕ LÂM CHÍ TÔN

TOP 2

1000 Đá Nâng Cấp

1000 Tiền xu

1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6]

10 Bùa Bảo Toàn

2 Bảo Ngọc_6 kỹ năng

500 KinhNghiem(Tỷ)

TOP 3

500 Đá Nâng Cấp

500 Tiền xu

1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6]

5 Bùa Bảo Toàn

1 Bảo Ngọc_6 kỹ năng

250 KinhNghiem(Tỷ)

TOP 4

300 Đá Nâng Cấp

300 Tiền xu

1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6]

4 Bùa Bảo Toàn

1 Bảo Ngọc_6 kỹ năng

200 KinhNghiem(Tỷ)

TOP 5

200 Đá Nâng Cấp

200 Tiền xu

1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6]

3 Bùa Bảo Toàn

1 Bảo Ngọc_6 kỹ năng

100 KinhNghiem(Tỷ)

TOP 6 - 10

100 Đá Nâng Cấp

100 Tiền xu

1 Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5]

1 Bùa Bảo Toàn

1 Bảo Ngọc_6 kỹ năng

50 KinhNghiem(Tỷ)