Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

Sự kiện trung thu - Truy tìm Bí Bảo

28-08-2023

I. Đua Top Sự kiện trung thu  VÀ VẬT PHẨM LIÊN QUAN

-Thời Gian Update: 00h00 ngày 30/08/2023

Thời Gian đua top sự kiện:

 

Đua Top tính tất cả máy chủ
  Thời gian đua top Ngày Tổng kết xếp hạng
Lần 1 ngày 30-31 -> Hết ngày 09 0h00 ngày 10
Lần 2 Từ ngày 10 -> Hết ngày 19 0h00 ngày 20
Lần 3 Từ ngày 20 -> Hết ngày 29 0h00 ngày 30

Cách Kiếm Điểm:

 

Sử dụng
1 Trăng Lung Linh 1 điểm top
100 Bánh thập cẩm 1 điểm top

 

Phần Thưởng:

Vật Phẩm ( Không Khóa) Top1 Top2 Top3 Top4 Top5
Huy Chương Chiến Công 3 2 2 1 1
Bí Bảo Lệnh 3 2 1 1 1
Tiền xu 1000 500 250 100 50
Đá Nâng Cấp 500 250 200 100 50

 

Chọn Evnet Mới

chọn xem top hoặc nhận thưởng top

VẬT PHẨM LIÊN QUAN

VẬT PHẨM MÔ TẢ

Bánh thập cẩm

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được

Trăng Lung Linh

Nguồn gốc : Nhận từ CODE NẠP

 

 

 

II.CÁCH Đổi Thưởng

1. Đổi Thưởng

BƯỚC 1 : Chọn Event Mới ( ở dưới thanh máu) 

BƯỚC 2 : CHỌN GHÉP Tiền Xu Hoặc Tiền Xu( Khóa)

- ĐỔi Thưởng : 1 Bánh thập cẩm + 1 TIỀN XU ( KHÓA ) > Nhận phần thưởng  ( KHÓA )

 

- Đổi thưởng : 1 Bánh thập cẩm + 1 TIỀN XU ( KHÔNG KHÓA ) > Nhận phần thưởng ( KHÔNG KHÓA )

 

2. Rút Thưởng

BƯỚC 1 : Chọn Event Mới ( ở dưới thanh máu) 

BƯỚC 2 : Chọn Thưởng Tích Lũy

BƯỚC 3 : Đổi Thưởng cần có Trăng Lung Linh > nhận phần thưởng không khóa

III. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG

- CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU Túi Bánh thập cẩm

 

HOẠT ĐỘNG VẬT PHẨM
BẠCH HỔ ĐƯỜNG Nhận 25 Bánh thập cẩm / Ải thành công
TIÊU DAO CỐC Nhận 20 Bánh thập cẩm / Ải thành công
TỐNG KIM

3000 điểm : 25 Bánh thập cẩm

5000 điểm : 50 Bánh thập cẩm

10000 điểm : 100 Bánh thập cẩm

TRUY NÃ Nhận 10  Bánh thập cẩm / 1 nhiệm vụ thành công

 

- CÁCH KIẾM Trăng Lung Linh

 

SỬ DỤNG CODE NẠP SỐ LƯỢNG Trăng Lung Linh
100k 1
200k 2
300k 3
500k 5
1000k 10

 

- PHẦN THƯỞNG ĐỔi Thưởng Tiền Xu hoặc Tiền Xu ( Khóa)

 

VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh nghiệm đơn 20
Mảnh Ghép Mặt Nạ 250
Mảnh Ghép Ngựa 250
Mảnh Ghép Ấn 250
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 250
Mảnh Ghép Già Lam Kinh 250
Đồ Phổ Trang Bị 15
Mảnh Trang Bị Đồng Hành 1
Rương Thần Sa [0 -> 4 dòng] 1
Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ 1
Bí Bảo Lệnh 1

 

 

- PHẦN THƯỞNG Rút Thưởng Trăng Lung Linh 

 

TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Kinh nghiệm đơn 100
Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ 1
Đá Nâng Cấp 50
Bùa Bảo Toàn 1
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên [Cấp 4 -> 7] 1
Huy Chương Chiến Công 1
Bí Bảo Lệnh 1

 

Lưu Ý :

-CẦN 10 Ô TRỐNG ĐỂ  ĐỔI THƯỞNG

-SAU KHI ĐỔI THƯỞNG  NHẬN ĐƯỢC VẬT PHẨM KHÓA HOẶC KHÔNG KHÓA TÙY THUỘC VÀO ĐỔI THƯỞNG BẰNG TIỀN XU KHÓA HAY KHÔNG KHÓA

-ĐỔI THƯỞNG Trăng Lung Linh RA VẬT PHẨM KHÔNG KHÓA