Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

TẦN LĂNG

17-03-2023

 

I.ĐIỀU KIỆN VÀO TẦN LĂNG

 

Uy Danh  : 100 điểm

Thời gian trong Tần Lăng : 2 tiếng

Tỉ lệ quy đổi : Lá vàng đổi được 100 đồng thường - Lá bạc đổi được 10 đồng thường

Đổi Lá tại NPC Hỗ Trợ  > Đổi KNB thành Đồng Thường

Vật phẩm rớt trong Tần Lăng khi đánh quái là vật phẩm Không Khóa

Khuyến cáo : nên train tầng lăng 2 , 3 - tầng 4 acc mạnh đánh quái nhanh thì train nhanh hơn

 

II.VẬT PHẨM RƠI TRONG TẦN LĂNG

 

Tầng 1

 

TÊN QUÁI VẬT PHẨM
Quỷ Nô

Lá Bạc

Lá Vàng

Quỷ Sứ

Lá Bạc

Lá Vàng

Đá Nâng Cấp

Tà Hồn Sư

Lá Bạc

Lá Vàng

 

Tầng 2

TÊN QUÁI VẬT PHẨM
Chiến Sĩ Vong Trận

Lá Bạc

Lá Vàng

 

Bách Phu Trường

Lá Bạc

Lá Vàng

Đá Nâng Cấp

Quỷ Mẫu

Lá Bạc

Lá Vàng

Đá Nâng Cấp

 

Tầng 3 

 

TÊN QUÁI VẬT PHẨM
Chiến Sĩ Vong Trận

Lá Bạc

Lá Vàng

 

Bách Phu Trường

Lá Bạc

Lá Vàng

Đá Nâng Cấp

Lý Thanh

Lá Bạc

Lá Vàng

Đá Nâng Cấp

 

Tầng 4

 

TÊN QUÁI VẬT PHẨM
Bách Phu Trường

Lá Bạc

Lá Vàng

Đá Nâng Cấp

Chiến Sĩ Cự Linh

Lá Bạc

Lá Vàng

Đá Nâng Cấp

Khiên Hồn Sư

Lá Bạc

Lá Vàng

Đá Nâng Cấp