Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

Tơ Thượng Hạng

16-06-2023

I. NPC VÀ VẬT PHẨM LIÊN QUAN

-Thời Gian Update: 00h00 ngày 17/06/2023

-CẦN 10 Ô TRỐNG ĐỂ  ĐỔI THƯỞNG

-SAU KHI ĐỔI THƯỞNG  NHẬN ĐƯỢC VẬT PHẨM KHÓA HOẶC KHÔNG KHÓA TÙY THUỘC VÀO ĐỔI THƯỞNG BẰNG TIỀN XU KHÓA HAY KHÔNG KHÓA

-RÚT THƯỞNG THẺ TÀI LỘC RA VẬT PHẨM KHÔNG KHÓA

-RÚT THƯỞNG THẺ TÀI LỘC có cơ hội trúng phần thưởng tich lũy cá nhân

 

Chọn Event Mới

 

VẬT PHẨM MÔ TẢ

Tơ Thượng Hạng

Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được)

Thẻ tài lộc

Nguồn gốc : Nhận từ CODE NẠP

 

 

 

II.CÁCH Đổi Thưởng và Rút Thưởng

1. Đổi Thưởng

BƯỚC 1 : Chọn Event Mới ( ở dưới thanh máu) 

BƯỚC 2 : CHỌN GHÉP Tiền Xu Hoặc Tiền Xu( Khóa)

- ĐỔi Thưởng : 1 Túi Tơ Thượng Hạng + 1 TIỀN XU ( KHÓA ) > Nhận phần thưởng  ( KHÓA )

 

- Đổi thưởng : 1 Túi Tơ Thượng Hạng + 1 TIỀN XU ( KHÔNG KHÓA ) > Nhận phần thưởng ( KHÔNG KHÓA )

 

2. Rút Thưởng

BƯỚC 1 : Chọn Event Mới ( ở dưới thanh máu) 

BƯỚC 2 : Chọn Thưởng Tích Lũy

BƯỚC 3 :  chọn Rút Thưởng cần có Thẻ Tài Lộc > nhận phần thưởng không khóa

III. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG

 

- CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU Túi Tơ Thượng Hạng

 

HOẠT ĐỘNG VẬT PHẨM
BẠCH HỔ ĐƯỜNG Nhận 25 Túi Tơ Thượng Hạng / Ải thành công
TIÊU DAO CỐC Nhận 20 Túi Tơ Thượng Hạng / Ải thành công
TỐNG KIM

3000 điểm : 25 Túi Tơ Thượng Hạng

5000 điểm : 50 Túi Tơ Thượng Hạng

10000 điểm : 100 Túi Tơ Thượng Hạng

TRUY NÃ Nhận 10 Túi Tơ Thượng Hạng / 1 nhiệm vụ thành công

 

- CÁCH KIẾM Thẻ Tài Lộc

 

SỬ DỤNG CODE NẠP SỐ LƯỢNG Thẻ Tài Lộc
100k 1
200k 2
300k 3
500k 5
1000k 10

 

- PHẦN THƯỞNG ĐỔi Thưởng Tiền Xu hoặc Tiền Xu ( Khóa)

 

VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG % VẬT PHẨM
Kinh nghiệm đơn 15 59,471%
Mảnh Ghép Mặt Nạ 250 3,317%
Mảnh Ghép Ngựa 250 2.478%
Mảnh Ghép Ấn 250 1,858%
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 250 1,487%
Mảnh Ghép Già Lam Kinh 250 1,239%
Đồ Phổ Trang Bị 15 0.425%
Mảnh Trang Bị Đồng Hành 1 0.009%
Rương Thần Sa [0 -> 4 dòng] 1 0.002%
Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ 1 0.015%
Huy Chương Chiến Công 1 0.014%

 

 

- PHẦN THƯỞNG Rút Thưởng Thẻ Tài Lộc 

 

TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG % VẬT PHẨM
Kinh nghiệm đơn 100 45,331%
Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ 1 9,066%
Đá Nâng Cấp 50 6,044%
Bùa Bảo Toàn 1 0,023%
Rương Trang Bị Đồng Hành Ngẫu Nhiên [Cấp 4 -> 7] 1 0,36%
Huy Chương Chiến Công 1 3.022%

 

 

-PHẦN THƯỞNG TÍCH LŨY ( Cá Nhân) khi Rút Thưởng Thẻ Tài Lộc 

Thưởng mặc định: 100 Tiền Xu  ( không khóa) và 200 Đá nâng cấp  ( không khóa) và 1 Huy Chương Chiến Công  ( không khóa)

Tỷ lệ trúng mặt định: 10%

Thưởng tăng thêm : Rút thưởng 1 Thẻ Tài Lộc tích lũy sẽ tăng thêm 5 Xu  và 5 Đá nâng cấp và 1% Tỷ lệ Trúng

Khi trúng tích lũy sẽ được reset về mốc mặt định và đếm lại.

Lưu ý cần 10 ô trống để nhận thưởng