Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

GIÀ LAM KINH

08-03-2023

Danh Hiệu Già Lam Kinh 10

 

I.Hướng dẫn nâng cấp

Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP - Tây Môn Ma Nữ

Lưu ý :

+ Sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ không bị hạ cấp

+ Không sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ bị hạ 1 cấp

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Cấp độ

Mảnh Già Lam Kinh

Đá Nâng Cấp

Tiền Xu

Tỷ Lệ Thành Công

 

Già Lam Kinh [Cấp 1] Trùng Sinh 2 
Già Lam Kinh [Cấp 2] 4000 5 20 100
Già Lam Kinh [Cấp 3] 6000 10 30 80
Già Lam Kinh [Cấp 4] 8000 15 40 70
Già Lam Kinh [Cấp 5] 10000 20 50 60
Già Lam Kinh [Cấp 6] 12000 25 60 50
Già Lam Kinh [Cấp 7] 14000 30 70 40
Già Lam Kinh [Cấp 8] 16000 35 80 30
Già Lam Kinh [Cấp 9] 18000 40 90 20
Già Lam Kinh [Cấp 10] 20000 50 100 10

III.Hình ảnh chi tiết từng cấp độ

Cấp Độ Hình Ảnh
Già Lam Kinh [Cấp 2]
Già Lam Kinh [Cấp 3]
Già Lam Kinh [Cấp 4]
Già Lam Kinh [Cấp 5]
Già Lam Kinh [Cấp 6]
Già Lam Kinh [Cấp 7]
Già Lam Kinh [Cấp 8]
Già Lam Kinh [Cấp 9]
Già Lam Kinh [Cấp 10]

 

 

Lưu Ý:

  • Tháo Già Lam Kinh bỏ vào túi đồ mới có thể nâng cấp
  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp