Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

HỆ THỐNG PHI PHONG

08-03-2023

 

I.Tài phú

 

Cấp Độ Tài Phú nếu đạt TOP 1 Tài Phú nếu không đạt TOP 1
Hỗn Thiên 300000 450000
Sồ Phượng 400000 600000
Tiềm Long 500000 750000
Chí Tôn 600000 900000
Vô Song 700000 1050000
Đại Thánh 800000 1200000
Siêu Thần 900000 1350000
Trấn Thiên 1000000 1500000
Phong Vân 1200000 1800000
Thần Thoại 1500000 2250000

 

 

II.Cách mua phi phong

Mua Phi Phong tại NPC CỬA HÀNG - Độc Xà Giáo Chủ

 

Bảng giá mua Phi Phong

Phi Phong Tiền Xu
Hỗn Thiên 10
Sồ Phượng 20
Tiềm Long 30
Chí Tôn 40
Vô Song 50
Đại Thánh 100
Siêu Thần 200
Trấn Thiên 300
Phong Vân 400
Thần Thoại 500