Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

HỆ THỐNG TRANG BỊ

08-03-2023

I.Hướng dẫn nâng cấp

 

Set Anh Hùng cần : 4500 vạn đồng + 9 Đá Nâng Cấp hoặc CODE NẠP 100k LẦN ĐÀU CÓ NGAY SET ANH HÙNG

Set Kim Long cần : 1 ức 8000 vạn đồng + 450 Đá Nâng Cấp

Set Long Hồn cần :  3 ức 6000 vạn đồng + 900 Đá Nâng Cấp

Set Sử Thi cần : 9 ức đồng + 1800 Đá Nâng Cấp

Đổi hệ set đồ : 50xu/1món

Mua nhanh Đồ Phổ Trang Bị tại NPC HỖ TRỢ - Thác Bạt Hoằng Cơ

Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP - Tây Môn Ma Nữ

 

 

Tên Trang Bị

Đồ Phổ Trang Bị

Anh Hùng 500 + 1 Đá Nâng Cấp/món hoặc CODE NẠP 100k LẦN ĐẦU có Set Anh Hùng
Kim Long 2000 + 50 Đá Nâng Cấp/món
Long Hồn 4000 + 100 Đá Nâng Cấp/món
Sử Thi

10000 + 200 Đá Nâng Cấp/món

 

 

II. Thông số chi tiết

Tên Trang Bị
Anh Hùng
Kim Long
Long Hồn
Sử Thi

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp theo thứ tự Anh Hùng > Kim Long > Long Hồn > Sử Thi