Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

HUY CHƯƠNG

16-06-2023

Danh Hiệu HUY CHƯƠNG 15

Thuộc Tính HUY CHƯƠNG 15

 

I.Hướng dẫn nâng cấp

Chuột PHải Vào Huy CHương Chiên công 

Chọn Nâng Cấp Huy chương

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Cấp độ

Tiền Xu

Huy Chương Chiến Công

Đá Nâng Cấp

Tỷ Lệ % Thành Công

 

1 20 1 20 100
2 40 2 40 100
3 60 3 60 90
4 80 4 80 80
5 100 5 100 70
6 120 6 120 60
7 140 7 140 50
8 160 8 160 40
9 180 9 180 35
10 200 10 200 30
11 220 11 220 25
12 240 12 240 20
13 260 13 260 15
14 280 14 280 10
15 300 15 300 5

Lưu Ý:

  • Sử dụng event hiện tại để có nguyên liệu
  • Đủ nguyên liệu để nâng cấp
  • Nâng cấp thất bại  sẽ bị hạ không hạ cấp