Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

KỸ NĂNG TRẤN PHÁI

08-03-2023

Danh Hiệu Võ Công Trấn Phái + 20

 

I.Hướng dẫn nâng cấp :

- Kỹ Năng Trấn Phái cấp 1 :  Nhận hỗ trợ tân thủ tại NPC Hỗ Trợ Thác Bạt Hoằng Cơ

-Tiến hành nâng cấp [Kỹ Năng Trấn Phái] tại NPC NÂNG CẤP Tây Môn Ma Nữ ở Thành Chính

- Lưu ý :

+ Đang phái nào sẽ nâng cấp kỹ năng trấn phái của môn phái đó

+ Sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ không bị hạ cấp

+ Không sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ bị hạ 1 cấp

II.Bảng nguyên liệu :

Cấp độ

Đồ Phổ Kỹ Năng Trấn Phái

Đá Nâng Cấp

Tiền Xu

Tỷ Lệ Thành Công

 

Trấn Phái Cấp 1 Hỗ Trợ Tân Thủ Nhận Được
Trấn Phái Cấp 2 4000 5 20 100
Trấn Phái Cấp 3 6000 10 30 95
Trấn Phái Cấp 4 8000 15 40 90
Trấn Phái Cấp 5 10000 20 50 85
Trấn Phái Cấp 6 12000 25 60 80
Trấn Phái Cấp 7 14000 30 70 75
Trấn Phái Cấp 8 16000 35 80 70
Trấn Phái Cấp 9 18000 40 90 65
Trấn Phái Cấp 10 20000 45 100 60
Trấn Phái Cấp 11 22000 50 110 55
Trấn Phái Cấp 12 24000 55 120 50
Trấn Phái Cấp 13 26000 60 130 45
Trấn Phái Cấp 14 28000 65 140 40
Trấn Phái Cấp 15 30000 70 150 35
Trấn Phái Cấp 16 32000 75 160 30
Trấn Phái Cấp 17 34000 80 170 25
Trấn Phái Cấp 18 36000 85 180 20
Trấn Phái Cấp 19 38000 90 190 15
Trấn Phái Cấp 20 40000 100 200 10

Lưu Ý: 

  • Nhân vật đang ở phái nào thì sẽ nâng kỹ năng của phái đó
  • Nhận Hỗ trợ Tân Thủ là có kỹ năng trấn phái + 1 của 12 phái
  • Rớt sẽ bị hạ 1 cấp , sử dụng bùa bảo toàn rớt không bị hạ cấp
  • Thu Thập Nguyên Liệu : hoạt động trong game và  sử dụng event
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu để nâng cấp.