Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

LUÂN HỒI ẤN

08-03-2023

Danh Hiệu Luân Hồi Ấn Cấp 10

 

I.Hướng dẫn nâng cấp

Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP - Tây Môn Ma Nữ

Lưu ý :

+ Sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ không bị hạ cấp

+ Không sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ bị hạ 1 cấp

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Cấp độ

Mảnh Luân Hồi Ấn

Đá Nâng Cấp

Tiền Xu

Tỷ Lệ Thành Công

 

Luân Hồi Ấn [Cấp 1] Trùng Sinh 3
Luân Hồi Ấn [Cấp 2] 4000 5 20 100
Luân Hồi Ấn [Cấp 3] 6000 10 30 80
Luân Hồi Ấn [Cấp 4] 8000 15 40 70
Luân Hồi Ấn [Cấp 5] 10000 20 50 60
Luân Hồi Ấn [Cấp 6] 12000 25 60 50
Luân Hồi Ấn [Cấp 7] 14000 30 70 40
Luân Hồi Ấn [Cấp 8] 16000 35 80 30
Luân Hồi Ấn [Cấp 9] 18000 40 90 20
Luân Hồi Ấn [Cấp 10] 20000 50 100 10

III.Hình ảnh chi tiết từng cấp độ

Cấp Độ Hình Ảnh
Luân Hồi Ấn [Cấp 2]
Luân Hồi Ấn [Cấp 3]
Luân Hồi Ấn [Cấp 4]
Luân Hồi Ấn [Cấp 5]
Luân Hồi Ấn [Cấp 6]
Luân Hồi Ấn [Cấp 7]
Luân Hồi Ấn [Cấp 8]
Luân Hồi Ấn [Cấp 9]
Luân Hồi Ấn [Cấp 10]

 

 

Lưu Ý:

  • Tháo Luân Hồi Ấn bỏ vào túi đồ mới có thể nâng cấp
  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp