Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

MẶT NẠ

08-03-2023

Danh Hiệu Mặt Nạ Cấp 15

 

I.Hướng dẫn nâng cấp

Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP - Tây Môn Ma Nữ

Lưu ý :

+ Sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ không bị hạ cấp

+ Không sử dụng Bùa Bảo Toàn khi thất bại sẽ bị hạ 1 cấp

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Cấp độ

Mảnh Mặt Nạ

Đá Nâng Cấp

Tiền Xu

Tỷ Lệ Thành Công

 

[Cấp 1] Mặt Nạ Hàng Long Trùng Sinh 1
[Cấp 2] Hàng Long Phục Hổ Quán 4000 5 20 100
[Cấp 3] Hàng Long Phục Hổ Quán 6000 10 30 90
[Cấp 4] Hàng Long Phục Hổ Quán 8000 15 40 80
[Cấp 5] Hàng Long Phục Hổ Quán 10000 20 50 70
[Cấp 6] Hàng Long Phục Hổ Quán 12000 25 60 60
[Cấp 7] Hàng Long Phục Hổ Quán 14000 30 70 50
[Cấp 8] Hàng Long Phục Hổ Quán 16000 35 80 45
[Cấp 9] Hàng Long Phục Hổ Quán 18000 40 90 40
[Cấp 10] Hàng Long Phục Hổ Quán 20000 45 100 35
[Cấp 11] Hàng Long Phục Hổ Quán 22000 50 110 30
[Cấp 12] Hàng Long Phục Hổ Quán 24000 55 120 25
[Cấp 13] Hàng Long Phục Hổ Quán 26000 60 130 20
[Cấp 14] Hàng Long Phục Hổ Quán 28000 65 140 15
[Cấp 15] Hàng Long Phục Hổ Quán 30000 70 150 10

III.Hình ảnh chi tiết từng cấp độ

Cấp Độ Hình Ảnh
[Cấp 2] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 3] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 4] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 5] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 6] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 7] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 8] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 9] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 10] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 11] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 12] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 13] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 14] Hàng Long Phục Hổ Quán
[Cấp 15] Hàng Long Phục Hổ Quán

 

 

Lưu Ý:

  • Tháo Mặt Nạ bỏ vào túi đồ mới có thể nâng cấp
  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp