Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

TIÊU DAO CỐC

08-03-2023

I.Hướng dẫn báo danh

Thời gian bắt đầu : Từ 00h00 đến 02h00 sáng và từ 12h00 đến 23h00

Click chuột phải Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Tiêu Dao Cốc

II.Phần thưởng

Tên vật phẩm ( Khóa ) Số lượng
KinhNghiem(Tỷ) 10
Linh Hồn (Thánh Linh) 50
Tiền xu 1
Đá Nâng Cấp 1