Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ

10-03-2023

I.THỜI GIAN DIỄN RA HOẠT ĐỘNG VÀ CÁCH THỨC THAM GIA

 

THỜI GIAN DIỄN RA HOẠT ĐỘNG : THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT

CÁC BƯỚC NHƯ SAU :

BANG HỘI MỚI THÀNH LẬP NGÀY TUYÊN CHIẾN ĐẦU TIÊN CHỈ ĐÁNH TÂN THỦ THÔN - QUA NGÀY SAU MỚI ĐÁNH ĐƯỢC THÀNH THỊ - THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC MỚI THAM GIA ĐƯỢC TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ

Mặc định Tân Thủ Thôn là vùng đất không thể PK, cho nên nơi đại diện Tân Thủ Thôn là các vùng đất lân cận:

Long Tuyền Thôn: tranh đoạt ở Nhạn Đãng Long Thu.

Ba Lăng Huyện: tranh đoạt ở Bờ Hồ Động Đình.

Đạo Hương Thôn: tranh đoạt ở Mai Hoa Lĩnh.

Giang Tân Thông: tranh đoạt ở Trường Giang Hà Cốc.

THỜI GIAN TUYÊN CHIẾN : 20H00 - 20H30 TRONG THỜI GIAN NÀY BANG CHỦ HOẶC PHÓ BANG CHỦ QUA LÂM AN PHỦ GẶP QUAN LÃNH THỔ ( 200/251 ) ĐỂ TUYÊN CHIẾN , SAU THỜI GIAN NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TUYÊN CHIẾN 

THỜI GIAN CHINH CHIẾN : 20H30 - 21H30 THỜI GIAN NÀY BANG CHỦ CÙNG CÁC THÀNH VIÊN BANG HỘI ĐẾN MAP TUYÊN CHIẾN ĐỂ CHIẾM ĐOẠT LÃNH THỔ ( CHỈ CÓ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC MỚI THAM GIA ĐƯỢC )

NGỪNG CHIẾN - KẾT THÚC : 21H30 - 21H40 THỜI GIAN NÀY KẾT THÚC TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ - 21H40 CÓ KẾT QUẢ CHÍNH THỨC BANG HỘI CHIẾM ĐƯỢC BAO NHIÊU LÃNH THỔ

 

QUAN HÀM :

Sau khi Lãnh Thổ Chiến kết thúc, Thủ lĩnh trong bang có thể đến Lâm An, tìm NPC Quan viên quan hàm để Xin tăng cấp Quan hàm.

Sau khi Lãnh Thổ Chiến kết thúc, Thủ lĩnh trong bang có thể đến Lâm An, tìm NPC Quan viên quan hàm để Xin tăng cấp Quan hàm.

Sau khi xin tăng cấp Quan hàm thành công, đối thoại với Quan viên quan hàm để xin Điều chỉnh cấp quan hàm bang hội.

Sau khi xin tăng cấp Quan hàm thành công, đối thoại với Quan viên quan hàm để xin Điều chỉnh cấp quan hàm bang hội.

Sau khi đã thiết lập Quan hàm bang hội, thì lúc 22h ngày thứ 2, hệ thống sẽ xét 10 thành viên có cổ phần cao nhất trong bang mà trao chức quan hàm tương ứng.

Thành viên trong bang có thể nhấn F7 – Chức vị - Quan hàm, để xem thông tin 10 cổ đông lớn nhất trong bang.

Thủ lĩnh: là người có đóng góp cho bang nhiều nhất, cũng là người có cổ phần nhiều nhất trong bang, nên sẽ được trao Quan Hàm cao hơn 2 bậc so với các thành viên cổ đông bình thường.

Các cổ đông có cổ phần xếp lần lượt theo thứ tự từ 2 đến 9, sẽ được trao các Quan hàm tương ứng từ cao xuống thấp.

Tuỳ thuộc vào số lượng lãnh thổ của bang chiếm lĩnh, mà các thành viên cổ đông sẽ được trao quan hàm khác nhau.

 

MUA QUAN HÀM TẠI LÂM AN PHỦ

Hình ảnh Quan Ấn

Cấp Quan hàm Yêu cầu

 Tiền Xu

Trí Sự

Cấp 1 20

Tư Mã

Cấp 2 40

Thái Thú

Cấp 3 50

Thiếu Khanh

Cấp 4 100

Thượng Khanh

Cấp 5 200

Quốc Công

Cấp 6 300

Thừa Tướng

Cấp 7 400

Hoàng Đế

Cấp 8 500

 

Lưu ý:

21h41 chưa kết thúc tranh đoạt inbox FB để được hỗ trợ